història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Casa Edgard J. Kaufmann 1935 - 1936
Wright, Frank Lloyd Bear Run, Pensilvania
habitatge, orgànic, pedra, terreny inclinat, visió diagonal, voladiu,
obres relacionades
bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2003 - Angel Rodriguez, Xavier Rius, Marta Martínez
1998 - Carlos Bermudez, Jorge García, J.H. Rodríguez

LEVINE, Neil. The Architecture of Frank Lloyd Wright. Princeton, NJ : Princeton University Presscop, 1996.

BROOKS, ALLEN-HITCHCOCK, H.R. Y OTROS. Frank Lloyd Wright. Barcelona: Ed. Stylos,1990.

TREIBER, Daniel. Frank Lloyd Wright. Traducción: Yago Barja de Quiroga. Torrejón de Ardoz : AkalDL, 1996.

HITCHCOCK, Henry Russell. Frank Lloyd Wright: obras, 1887-1941. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

ZEVI, Bruno. Frank LLoyd Wright. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.

PFEIFFER, Bruce Brooks. Frank Lloyd Wright. Barcelona-México : G. Gili, 1998.

WRIGHT, Frank Lloyd (ed. por Yukio Futagawa). Frank Lloyd Wright, Vol 5: Monograph 1924-1936. Tokio: A.D.A.Edita, 1990.

WRIGHT, Frank Lloyd (ed. por Yukio Futagawa). Frank Lloyd Wright, Vol 6: Monograph 1937-1941. Tokio: A.D.A.Edita, 1990.

SERGEANT,J.. Frank Lloyd Wright?s Usonian Houses. The case of the organic architecture. Nueva York: Watson-Guptill, 1984 (1961).

HOOMANN, D.; Frank Lloyd Wright´s Fallingwater. The house and its history. Nueva York: Dover Publications, 1978

STOLLER, Ezra. Frank Lloyd Wright's Fallingwater. Nueva York : Princeton Architectural Presscop., 1999.

comentaris/assaigs
Alvarez, Fernando. "Frank Lloyd Wright. El regreso a la América de las maravillas" (Guions de classe: Història de l'art i l'arquitectura, 2009).
Alvarez, Fernando. "Frank Lloyd Wright. El espacio único y las leyes de la Naturaleza" (Guions de classe: Història de l'art i l'arquitectura, 2009).
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones