història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Museu d'Arts Visuals 1952 -
Reidy, Affonso Sao Paulo
museu, trapezi, fluència, modulació, equilibri axial, repetició,
obres relacionades
bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2002 - Ariadna Sendra, Mónica Tomás, Mª Carme Paris

FRANCK, Klaus & GIEDION, Sigfried. Affonso Reidy: Bauten und Prokekte. Stuttgart: Verlag Gerd Hatje, 1960.

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones