història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Escola i gimnàs a Pedregulho 1947 - 1949
Reidy, Affonso Pedregulho
obres relacionades
bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2002 - Jose Ramos Temiño, Josep Mª Solé

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones