història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Ajuntament de Rødovre 1954 - 1956
Jacobsen, Arne Rodovre
ajuntament, capsa, edifici d'oficines, escala, modulació, rectangle,
obres relacionades
Ajuntament d'Aarhus

Ajuntament de Søllerød

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2006 - Joan Maria Freixes, Alex Dominguez

'Arne Jacobsen' 2G: revista internacional de arquitectura, ISSN 1136-9647, Nº 4, 1997

SOLAGUREN BEASCOA, Félix. Arne Jacobsen: Aproximación a la obra completa. Barcelona : Fundación Caja de Arquitectos, 2001

SOLAGUREN BEASCOA, Félix, THOMSON, Graham. Arne Jacobsen. Editorial Gustavo Gili, 1989

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones