història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Casa García 1962 -
Lautner, John Hollywood, L.A.
habitatge, plataforma, terreny inclinat, vidre, coberta inclinada,
obres relacionades
Casa Wolff

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2008 - Adrià Rieradevall Ventosa

LAUTNER, JOHN. "The Architecture of John Lautner" Rizzoli. USA.

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones