història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Casa Herbert F. Johnson 1937 - 1939
Wright, Frank Lloyd Racine, Wisconsin
centrífug, habitatge, maó, prairie, voladiu, equilibri rotatori,
obres relacionades
Casa John C. Pew

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2010 - Adriana Capmany, Ada Sánchez, Javier Vilaregut

HITCHCOCK, Henry Russell. Frank Lloyd Wright: obras, 1887-1941. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

ZEVI, Bruno. Frank LLoyd Wright. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.

WRIGHT, Frank Lloyd (ed. por Yukio Futagawa). Frank Lloyd Wright, Vol 6: Monograph 1937-1941. Tokio: A.D.A.Edita, 1990.

comentaris/assaigs
Alvarez, Fernando. "Frank Lloyd Wright. El regreso a la América de las maravillas" (Guions de classe: Història de l'art i l'arquitectura, 2009).
Alvarez, Fernando. "Frank Lloyd Wright. El espacio único y las leyes de la Naturaleza" (Guions de classe: Història de l'art i l'arquitectura, 2009).
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones