història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Casa Gropius Gropius, Walter 1925 - 1926
Palau de la Societat de Nacions Meyer, Hannes 1926 - 1927
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones