història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Dispensari antituberculós de Finsbury Lubetkin, Berthold 1935 - 1938
Hospital de Venècia Le Corbusier 1964 - 1965
Sanatori antituberculós Aalto, Alvar 1928 - 1933
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones